Ishrana živine, preživara, svinja, riba, kućnih ljubimaca i drugih životinja
Preparati za prevenciju bolesti i lečenje životinja
Veterinarski zavod Subotica je u regionu poznat kao proizvođač vrhunske hrane za uzgoj šarana