Hrana za ostale životinje

Naziv proizvoda Namena proizvoda
Smeša za jelene i muflone 16% proteina Potpuna smeša za divljač preživare
Smeša za jelene i muflone 18% proteina Potpuna smeša za divljač preživare
Smeša za jelene i muflone 19% proteina Potpuna smeša za divljač preživare
Smeša F-N 22% Potpuna smeša za uzgoj fazana
Kanistop Preparat za suzbijanje kanibalizma nutritivnog porekla kod svinje i živine
Smeša F-4 16% Potpuna smeša za uzgoj fazana
Biomiks Vitaminsko-proteinski dodatak stočnoj hrani
Smeša F-3 20% Potpuna smeša za uzgoj fazana
Stimmun mix Stimulator rasta i imunog sistema domaćih životinja
Prefoskal Vitaminsko-mineralni dodatak 2% za domaće životinje
Smeša F-2 24% Potpuna smeša za uzgoj fazana
Smeša ZA 18% proteina Potpuna smeša za ishranu laboratorijskih zamoraca
Smeša PA 20% proteina Potpuna smeša za ishranu laboratorijskih pacova
Smeša LM2 19% proteina Potpuna smeša za ishranu laboratorijskih miševa
Smeša F-1 28% Potpuna smeša za uzgoj fazana
Smeša K 16% proteina Potpuna smeša za ishranu mladih kunića
Smeša GB 14% proteina Potpuna smeša za ishranu golubova
Smeša KS 14% Potpuna smeša za konje
Smeša DKD 16% Potpuna smeša za divlje svinje
Smeša DS-2 14% Potpuna smeša za divlje svinje
Smeša DS-1 16% Potpuna smeša za divlje svinje
Smeša TK 15% Potpuna smeša za konje
Grover DS 18% Potpuna smeša za divlje svinje
Starter DS 20% Potpuna smeša za divlje svinje