Hrana za ribe

Naziv proizvoda Namena proizvoda
SOPROFISH 38/12 INTENSIVE EFFECT Potpuna smeša za gajenje jednomesečne mlađi šarana sa 48% proteina
SOPROFISH 40/12 CATFISH Ekstrudirana potpuna smeša za gajenje soma sa 40% proteina
SOPROFISH 44/20 EKSTRA Ekstrudirana potpuna smeša za gajenje pastrmki sa 44% proteina
SOPROFIH 48/10 STARTER HP Potpuna smeša za gajenje jednomesečne mlađi šarana sa 48% proteina
SOPROFISH 38/7 INTENSIVE EFFECT Ekstrudirana potpuna smeša za gajenje jednogodišnje mlađi šarana i intenzivno gajenje dvogodišnjeg i konzumnog šarana sa 38% proteina
SOPROFISH 32/10 PROFI Ekstrudirana potpuna smeša za gajenje jednogodišnje mlađi šarana i intenzivno gajenje dvogodišnjeg i konzumnog šarana sa 38% proteina
SOPROFISH 32/7 PROFI EFFECT Ekstrudirana potpuna smeša za mlađ šarana sa 32% proteina
SOPROFISH 25/12 STANDARD PLUS Ekstrudirana potpuna smeša za mlađ šarana sa 25% proteina
SOPROFISH 25/7 STANDARD Ekstrudirana potpuna smeša za tov šarana sa 25% proteina
SOPROFISH 20/6 SUPER ECONOMIC Ekstrudirana potpuna smeša za tov šarana sa 20% proteina
SOPROFISH 14/6 SUPER ECONOMIC Ekstrudirana potpuna smeša za tov šarana sa 14% proteina