SOPROFISH 14/6 SUPER ECONOMIC

Ekstrudirana potpuna smeša za tov šarana sa 14% proteina.

Ekstrudirana smeša za šarana koja se koristi
- kao super efikasna zamena ugljenohidratnih hraniva (žitarica),sa boljim efektom u prirastu dvogodišnje mlađi i konzumnog šarana u poluintenzivnom sistemu gajenja.
- u poslednjoj (jesenjoj) fazi ishrane sa konstantnim padom tempera-ture vode za ishranu dvogodišnje mlađi i konzumnog šarana.
- u uslovima izuzetno dobre razvijenosti prirodne hrane tokom proiz-vodnog ciklusa u ishrani dvogodišnje mlađi i konzumnog šarana u poluintenzivnom sistemu.