SOPROFISH 20/6 SUPER ECONOMIC

Ekstrudirana potpuna smeša za tov šarana sa 20% proteina

Ekstrudirana smeša za tov šarana koja se koristi
-u uslovima dobre razvijenosti prirodne hrane u poluintenzivnomsistemu gajenja dvogodišnje mlađi i konzumnog šarana tokom
proizvodnog ciklusa.
-u uslovima opadanja temperature vode u jesenjem periodu za gaje-nje dvogodišnjeg i konzumnog šarana u poluintenzivom i kaveznomsistemu gajenja.