SOPROFISH 32/10 PROFI

Ekstrudirana potpuna smeša za mlad šarana sa 32% proteina.

Ekstrudirana smeša za tov šarana koja se koristi u poluintenzivnom sistemu gajenja dvogodišnje mladi šarana. Preporučuje se iskusnim proizvođačima ribe, koji prateći dinamiku razvoja prirodne hrane u ribnjacima, doziraju ovu smešu i time postižu odličan prirast i dobru konverziju. Upotrebom ove hrane dobija se bolji kvalitet mesa sa manjim procentom masti, što čini da ukus ovako proizvedenog mesa ribe bude karakterističan i prepoznatljiv.