SOPROFISH 32/7 PROFI EFFECT

Ekstrudirana potpuna smeša za mlađ šarana sa 32% proteina.

Ekstrudirana smeša za tov šarana koja se koristi u poluintenzivnom sistemu gajenja dvogodišnje mlađi šarana. Preporučuje se iskusnim proizvođačima ribe, koji prateći dinamiku razvoja prirodne hrane u ribnjacima, doziraju ovu smešu i time postižu odličan prirast i dobru konverziju. Upotrebom ove hrane dobija se bolji kvalitet mesa sa manjim procentom masti, što čini da ukus ovako proizvedenog mesa ribe bude karakteristi-čan i prepoznatljiv.