SOPROFISH 44/20 EKSTRA

Ekstrudirana potpuna smeša za gajenje pastrmki sa 44% proteina. Ekstrudirana potpuna smeša za gajenje pastrmki koja se koristi u ishrani pastrmki preko 10 grama u intenzivnom sistemu gajenja. Visok sadržaj proteina i masti i izbalansiranost smeše obezbeđuje brz rast, zdravu ribu i dobru kondiciju gajene ribe