Dva nova preparata za dezinfekciju

Proizvodni portfolio Veterinarskog zavoda Subotica bogatiji je za dva nova proizvoda za dezinfekciju. Naime, na tržištu će se uskoro naći Muzol – preparat za dezinfekciju vimena i papila krava posle muže, kao i Povidon jod – rastvor za preoperativnu dezinfekciju kože ruku hirurga.

Preparati za dezinfekciju
Preparati za dezinfekciju