Veterinarski zavod Subotica na 22. Međunarodnom sajmu u Mostaru